中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐鹿卿 正文

贺新郎·解组轻千里(徐鹿卿)拼音版、注音及读音

徐鹿卿

  贺新郎·解组轻千里拼音版、注音及读音:

文学家:徐鹿卿

hè xīn láng jiě zǔ qīng qiān lǐ

贺新郎·解组轻千里

jiě zǔ qīng qiān lǐ。chèn zhāo láifēng gāo qì shuǎng,bō píng rú dǐ。shì wèn yú ēn shēn jǐ xǔ,jiāng kuò qiū qīng wú dǐ。kàn liǎng jìngtáng yīn wǔ cuì。míng yuè guī qīng shì yè,zhǐ méi huāxiāng lǐ shī qiān zhǐ。duān bù kuì,xī jiāng shuǐ。
zhé xiān cái qì lán tíng zì。gèng qīng zī yǎ dù,xiū zhú cháng sōng biāo zhì。guān zhí jǐ rén céng cǐ guò,xuān cǎo chūn fēng shuí shì。rèn cǎi fúpián xiān yú xì。qù cǐ yún xiāo zhēn yī wò,suàn lìng gōngxūn yè hún yú shì。zhōng shū kǎo,cóng jīn shǐ。
jiǎn zì mù lán huā dù nán ān hé chāng xiān cí jiàn shì cì yùn chóu zhī kuáng yín jiāng pǔ。bù shí rén jiān yān huǒ yǔ。wéi qǔ míng jiā。yě shì hé yáng yī xiàn huā。
qún xiān tuī qù。zàn jì lǐng méi qīng jué chù。xiào fǔ qīng xī。zhǐ yǒu qīng fēng míng yuè zhī。
解组轻千里。趁朝来、风高气爽,波平如砥。试问余恩深几许,江阔秋清无底。看两径、棠阴舞翠。明月归_轻似叶,只梅花、香里诗千纸。端不愧,西江水。
谪仙才气兰亭字。更清姿雅度,修竹长松标致。官职几人曾此过,萱草春风谁似。任彩服、蹁跹娱戏。去此云霄真一握,算令公、勋业浑余事。中书考,从今始。
减字木兰花杜南安和昌仙词见示次韵酬之狂吟江浦。不食人间烟火语。韦曲名家。也试河阳一县花。
群仙推去。暂寄岭梅清绝处。笑俯清溪。只有清风明月知。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章