中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐鹿卿 正文

水调歌头(快阁上绣使萧大著)(徐鹿卿)拼音版、注音及读音

徐鹿卿

  水调歌头(快阁上绣使萧大著)拼音版、注音及读音:

文学家:徐鹿卿

shuǐ diào gē tóu kuài gé shàng xiù shǐ xiāo dà zhe

水调歌头(快阁上绣使萧大著)

láng miào bǔ tiān shǒu,yí xià xiǎng wēi míng。shàng qián zhāng dǎn míng mù,qīng dǎo hàn gōng qīng。èr bǎi nián lái zhāng gòng,qián zhào hòu xiāo xiāng,jīn gǔ liǎng háo yīng。sì hǎi wàng lín yǔ,kě dàn zǒng xiáng xíng。
zì ér shí,wén zì lǐ,yǐ xīn qīng。kuí chán miǎo zài xiāo hàn,báo huàn ǒu qū chéng。shān jiàn kōng tóng xiù lì,shuǐ jiàn yù hóng qīng jué,yóu yuàn jiàn xiān shēng。jì yǔ èr sān zi,zhū sì zài jiāng chéng。
廊庙补天手,夷夏想威名。上前张胆明目,倾倒汉公卿。二百年来章贡,前赵后萧相□,今古两豪英。四海望霖雨,可但总祥刑。
自儿时,文字里,已心倾。魁躔邈在霄汉,薄宦偶趋承。山见崆峒秀丽,水见玉虹清绝,犹愿见先生。寄语二三子,洙泗在江城。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章