中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐鹿卿 正文

水调歌头(饯提举陈秘丞)(徐鹿卿)拼音版、注音及读音

徐鹿卿

  水调歌头(饯提举陈秘丞)拼音版、注音及读音:

文学家:徐鹿卿

shuǐ diào gē tóu jiàn tí jǔ chén mì chéng

水调歌头(饯提举陈秘丞)

lǐng jiào zhuǎn hé qì,yīng dàng xié xīn liáng。dēng chē lǎn pèi kāng kǎi,fēng cǎi sù tái gāng。dì yī chéng qīng guān fǔ,cì dì zī xún mín mò,yú shì dào qūn cāng。jǐn wù yǎng láng yǒu,yǒu shèng dào miáo shāng。
jīn zhī xiù,pú jiàn bì,lì zhī xiāng。cǐ zhòng fēng wèi bù è,zàn jiè shǐ xīng guāng。wú báo yán huāng zhàng hǎi,céng zhe guǎng píng lǐ miǎn,guī qù píng zhāng。huàn qǐ xī xián mèng,qiān zǎi xù yí fāng。
岭峤转和气,英荡挟新凉。登车揽辔慷慨,风采肃台纲。第一澄清官府,次第咨询民瘼,余事到囷仓。谨勿养稂莠,莠盛稻苗伤。
金芝秀,蒲涧碧,荔枝香。此中风味不恶,暂借使星光。毋薄炎荒瘴海,曾著广平李勉,归去□平章。唤起昔贤梦,千载续遗芳。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章