中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

忆唐安(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  忆唐安拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

yì táng ān

忆唐安

nán zhèng shù hái chū guò shǔ,cháo shān yǔ bìn yóu zhēng lǜ。
南郑戍还初过蜀,朝衫与鬓犹争绿。
féng chūn yǐn jiǔ shì zhǎng jīng,zuì lǐ qiān piān fēng yǔ sù。
逢春饮酒似长鲸,醉里千篇风雨速。
táng ān chí guǎn yè yàn pín,liàn liàn yù chuán yáo huà zhú,hóng suǒ pí pá jīn lǚ huā,bǎi liù shí xián dàn fǎ qǔ,qū zhōng què kàn wǔ ní cháng,niǎo niǎo gōng yāo xì rú shù。
唐安池馆夜宴频,潋潋玉船摇画烛,红索琵琶金缕花,百六十弦弹法曲,曲终却看舞霓裳,嫋嫋宫腰细如束。
míng cháo jiě chéng bù yòng jiǔ,qǐ xún bǎi mǔ dōng hú zhú。
明朝解酲不用酒,起寻百亩东湖竹。
guī wú jì mò shí zì xiào,zòng yǒu shī qíng shuí shěng lù?jīn nián èr qǐng shì kě móu,qù zhǔ yún gēn jié máo wū。
归吴寂寞时自笑,纵有诗情谁省录?今年二顷似可谋,去斸云根结茅屋。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章