中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

邦衡侄季怀亦惠二诗再次韵二首一颂其叔侄之(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  邦衡侄季怀亦惠二诗再次韵二首一颂其叔侄之拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

bāng héng zhí jì huái yì huì èr shī zài cì yùn èr shǒu yī sòng qí shū zhí zhī

邦衡侄季怀亦惠二诗再次韵二首一颂其叔侄之

zhú lín zhōng rì zuì liú xiá,xià kè qióng kōng zhǐ è chá。
竹林终日醉流霞,下客穷空只戹茶。
gèng yù dǎ mén nú kù zhōu,hé shū liǎn shǒu pěng jiāng yá。
更欲打门奴酷粥,何殊敛手捧姜芽。
cì jīn zhǐ rì huī shū fù,shèng zhuàn cháng shí shè xiè jiā。
赐金指日挥疏傅,盛馔常时设谢家。
mò wèi chàng chóu gōng yī xiào,cóng jīn biàn fèi ěr xiáo jiā。
莫为唱酬供一笑,从今便废尔殽嘉。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章