中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

十月四日夜记梦(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  十月四日夜记梦拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

shí yuè sì rì yè jì mèng

十月四日夜记梦

sì kè lián pèi lái,wǒ zuì jiǔ bù zhī dào yī chū yíng kè,kuì xiè qián zhì cí。
四客联辔来,我醉久不知;倒衣出迎客,媿谢前致辞。
kè yì jí shū huō,dà xiào xuān xū méi。
客意极疏豁,大笑轩须眉。
lǐ qǐ wèi wǒ shè,dù wài yǐ xiāng qī。
礼岂为我设,度外以相期。
gǔn gǔn tǔ xióng biàn,líng líng sòng xīn shī,gòng yán xié jiǔ kǔn,sǎo dì lín qián chí。
衮衮吐雄辩,泠泠诵新诗,共言携酒壼,扫地临前墀。
yì qì xiāng gù xǐ,hū rú shào nián shí。
意气相顾喜,忽如少年时。
lǎo jī bù jiě shì,huàn jué kōng jiē zī。
老鸡不解事,唤觉空嗟咨。
shè shì sì shí nián,xián juàn cháng zhuī suí。
涉世四十年,贤隽常追随。
ěr lái fēng sú huài,dòng jiǎo duò xiǎn xī。
尔来风俗坏,动脚堕险巇。
sēn rán yì fǔ dāo,shuí wèi shū dù bēi?qǐ zuò sì kè piān,bǔ yǐng wú qí chī。
森然义府刀,谁为叔度陂?起作四客篇,捕影吾其痴。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章