中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

次韵沈世德抚干川咏轩(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  次韵沈世德抚干川咏轩拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

cì yùn shěn shì dé fǔ gàn chuān yǒng xuān

次韵沈世德抚干川咏轩

jiāng shān shū qīng lì,yún yuè zhù sè zé。
江山倏清丽,云月助色泽。
xiàng lái miàn miàn jǐng,jīn rì shuí xǐ dí。
向来面面景,今日谁洗涤。
zhǔ rén yǐ qíng kǎn,huí shǒu xiào wèi kè。
主人倚晴槛,回首笑谓客。
fǔ gōng shí zhī jǐ,yú shì lǎn jīng huà。
府公实知己,馀事懒经画。
píng méng kuò dà shà,xuān chuāng kāi zé yuán。
帲幪廓大厦,轩窗开泽园。
jià yán bī xiàng wěi,zhí chǔ yā lǔ chì。
架檐逼象纬,植础压卤斥。
yǎng kàn tiān yǔ dà,fǔ jué dì zhóu zhǎi。
仰看天宇大,俯觉地轴窄。
duān rú qiàn jù líng,miào shǒu chóng kāi pì。
端如倩巨灵,妙手重开辟。
cǐ xìng gù fēi qiǎn,wú rù bù zì shì。
此兴固非浅,无入不自适。
huá guān wàng zhōng jìng,táng yīn zuò shàng dé。
华关望中敬,棠阴坐上得。
bō guāng dòng zǎo jǐng,fān yǐng luò jǐ xí。
波光动藻井,帆影落几席。
suǒ xīn yú yī pú,wèi xǔ xiē jiàn bì。
所欣鱼依蒲,未许蝎见壁。
yīn qíng jí zhāo mù,qì xiàng zhī jǐ yì。
阴晴及朝暮,气象知几易。
biāo huí yǒu yú yùn,niǎo dù wú liú jī。
飚回有馀韵,鸟度无留迹。
shì shēng chén hào hào,yú chàng wén xī xī。
市声沉浩浩,渔唱闻昔昔。
yóu mù duō fēng liú,shū rán jìn bā bó。
油幕多风流,倏然晋八伯。
lín lí chuán hàn mò,cōng jī jiān jīn shí。
淋漓传翰墨,鏦击间金石。
lián bì xǐ tóng zhì,yǐ yù xǔ liáng dé。
连璧喜同志,倚玉许凉德。
pō cán bēi liàng róng,wèi rěn sú jià lēi。
颇惭陂量容,未忍俗驾勒。
è shī xìn fēi bèi,wù zuò chūn qiū zé。
恶诗信非备,勿作春秋责。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章