中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

次韵张真父著作游湖山(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  次韵张真父著作游湖山拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

cì yùn zhāng zhēn fù zhù zuò yóu hú shān

次韵张真父著作游湖山

jīn xiū gé qiān huáng,xī niàn cháng ān yuǎn。
今休阁铅黄,昔念长安远。
chū yóu xiě wǒ yōu,jià yán qǐ gù fǎn。
出游写我忧,驾言岂顾返。
chēng zhōu dù píng hú,là jī shì dié yǎn。
撑舟度平湖,蜡屐试叠巘。
jìng yōu kè gèng jiā,fēng jìng rì yì xuǎn。
境幽客更佳,风静日亦烜。
ěr pū wú gào láo,wǒ zú shàng wàng jiǎn。
尔仆毋告劳,我足尚忘蹇。
yǎn míng jiàn gū shān,dì jìn jiē shàng yuàn。
眼明见孤山,地禁接上苑。
què dēng líng yǐn sì,yán hè cǐ qí běn。
却登灵隐寺,岩壑此其本。
jīng xíng jǐn jīng shè,yī yī wèi pái jiàn。
经行尽精舍,一一为排键。
shèng yóu gù kě jì,kuàng nǎi chūn wèi wǎn。
胜游固可继,况乃春未晚。
suǒ jiē jǐ shī chén,wú shù zhù lóng gǔn。
所嗟虮虱臣,无术助龙衮。
pō wén yì shēn tǎo,jiàng shì bù jí fàn。
颇闻议深讨,将士不及饭。
gǔ chēng gé miáo wán,bù bì qīn zì ruǎn。
古称格苗顽,不必侵自阮。
wú mín zhàn wú dì,ōu tuō wèi shǎo sǔn。
吾民战吾地,瓯脱未少损。
yuàn yán xiū wáng shī,suì shú hé zì kǔn。
愿言休王师,岁熟禾自稛。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章