中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

次韵邹德章监簿官舍芙蓉芭蕉(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  次韵邹德章监簿官舍芙蓉芭蕉拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

cì yùn zōu dé zhāng jiān bù guān shě fú róng bā jiāo

次韵邹德章监簿官舍芙蓉芭蕉

jūn bú jiàn shǔ dōu zhī chéng bǎi lǐ cháng,wú shù fú róng zhē nǚ qiáng。
君不见蜀都之城百里长,无数芙蓉遮女墙。
suì lìng bāng rén jì jiù sú,wǎng wǎng kōng xiàng zhēng xīn zhuāng。
遂令邦人记旧俗,往往空巷争新妆。
yòu bú jiàn yún mèng zé zhōng tūn měi è,xiǎng rú suǒ kuā shū luò luò。
又不见云梦泽中吞美恶,想如所夸殊落落。
dú jiāng bā qiě bìng lán zhǐ,chǔ kè zhì jīn yóu yì zuó。
独将巴且并兰芷,楚客至今犹忆昨。
liǎng bāng bù wéi tiān xià xī,gù nǎi zhuó yì zhuó shuǐ ní。
两邦不为天下溪,顾乃着意浊水泥。
yǎn kàn hóng lǜ yì xiān xuàn,wán wù gù yīng wèi wù mí。
眼看红绿意先眩,玩物固应为物迷。
qǐ zhī ruò zhì shén pú liǔ,chéng huǐ xū yú fān fù shǒu。
岂知弱质甚蒲柳,成毁须臾翻覆手。
chūn fēng qiū lù lüè fēn fū,hào xuě qīng shuāng yǐ cuī xiǔ。
春风秋露略纷敷,皓雪青霜已摧朽。
zhǔ rén xué dào qióng sān yú,fǔ shì guān shě zhēn qú lú。
主人学道穷三馀,俯视官舍真蘧庐。
cóng qú cǎo mù róng yǔ kū,zhǐ yǒu cǐ xīn cháng zì rú。
从渠草木荣与枯,只有此心常自如。
shuǐ biān bǐ sè níng jiàn sù,huáng zhōng fù lù chū hé jù。
水边比色宁见素,隍中覆鹿初何据。
shì yé fēi yé shuí yǔ lùn,bǐ mèng wǒ mèng suí suǒ zhù。
似耶非耶谁与论,彼梦我梦随所住。
dà piān zì zì jiē pī shā,qīng chén zǒu sòng jīng lín jiā。
大篇字字皆披沙,清晨走送惊邻家。
dùn gēn yě fù fā shēn xǐng,shì jiān hé wù fēi kōng huā。
钝根也复发深省,世间何物非空花。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章