中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

明日观孤寂诗不觉大笑作长句自解(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  明日观孤寂诗不觉大笑作长句自解拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

míng rì guān gū jì shī bù jué dà xiào zuò cháng jù zì jiě

明日观孤寂诗不觉大笑作长句自解

dú chǔ jiāng rú cháng yè hé?zhí jiāng jì mò yǎng tiān hé。
独处将如长夜何?直将寂寞养天和。
ài shēn bù duò rú huái bì,shǒu qì wú kuī shì sāi hé。
爱身不惰如怀璧,守气无亏似塞河。
chén qiè kōng cún huò lín bǐ,yān bēi lǎn hé fàn niú gē。
尘箧空存获麟笔,烟陂嬾和饭牛歌。
nián lái xūn yè jūn zhī fǒu?dào xià xīn jiàng bǎi wàn mó。
年来勋业君知否?纛下新降百万魔。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章