中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

无咎兄郡斋燕集有诗末章见及敬次元韵(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  无咎兄郡斋燕集有诗末章见及敬次元韵拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

wú jiù xiōng jùn zhāi yàn jí yǒu shī mò zhāng jiàn jí jìng cì yuán yùn

无咎兄郡斋燕集有诗末章见及敬次元韵

chéng lóu huà jiǎo chuī wǎn qíng,méi huā duò dì cǎo yù shēng。
城楼画角吹晚晴,梅花堕地草欲生。
qǐ pán cuì biāo chūn mǎn yǎn,wǒ hú bù lè jūn jiāng xíng。
绮盘翠杓春满眼,我胡不乐君将行。
jūn guī wú dǎng gòng zēng qì,wǎng wǎng guài wǒ shuāi tì héng。
君归吾党共增气,往往怪我衰涕横。
wǒ lái jiāng gān jiāo jiù shǎo,jiàn jūn bù chì hé zhī qīng。
我来江干交旧少,见君不啻河之清。
běi fēng gòng ài dì lú nuǎn,xī rì tóng shǎng yóu chuāng míng。
北风共爱地炉暖,西日同赏油窗明。
wēi yín jù zuì bù zhī juàn,zuò yuè hàn là yú zhōu zhēng。
微吟剧醉不知倦,坐阅汉腊逾周正。
jūn wén xióng lì shàn yī shì,lǐn lǐn wǔ kù cáng wǔ bīng。
君文雄丽擅一世,凛凛武库藏五兵。
suān hán rú wǒ měi zì xiào,gù rǔ kè huà wèi xū shēng。
酸寒如我每自笑,顾辱刻画为虚声。
nǎi zhī hǎo shì rú hào sè,yù hé bù bì jiē qīng chéng。
乃知好士如好色,遇合不必皆倾城。
jūn fāng yǔ shì zuò shuǐ jìng,rú cǐ guò xǔ rén jiāng jīng。
君方与世作水镜,如此过许人将惊。
qiān jīn bì zhǒu yǒu dìng jià,zhōu yù zhèng shǔ nán qiáng míng。
千金敝帚有定价,周玉郑鼠难强名。
shī yán yì fá bù kě huǎn,jìng bái fǔ zhǔ fú jīn gōng。
失言议罚不可缓,敬白府主浮金觥。
jūn kàn shī jiǎo luò chén tǔ,qǐ fù háo fà yú shī qíng。
君看失脚落尘土,岂复毫发余诗情。
zì shāng dàn shì lù páng hòu,yǔ bō fēng cuī gōng sòng yíng。
自伤但似路旁堠,雨剥风摧供送迎。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章