中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

徐元敏察院顷和子中兄长篇语颇相属今承出使(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  徐元敏察院顷和子中兄长篇语颇相属今承出使拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

xú yuán mǐn chá yuàn qǐng hé zi zhōng xiōng cháng piān yǔ pō xiāng shǔ jīn chéng chū shǐ

徐元敏察院顷和子中兄长篇语颇相属今承出使

shào nián tóng shì qín huái kǒu,zuì lǐ yīn qín sǎo huā zhǒu。
少年同仕秦淮口,醉里殷勤扫花帚。
cāng yán bái fà èr jì zhōng,mèng duàn shǎng xīn bìng zhé liǔ。
苍颜白发二纪中,梦断赏心并折柳。
fēi cái wǎn wū lùn sī dì,fēn chá jiǔ guān dàn jī shǒu。
非才晚污论思地,分察久观弹击手。
duān fāng qī bù fù ěr mù,jí qū shuí néng xué gēn zhǒu。
端方期不负耳目,诘曲谁能学跟肘。
shàn liáng wú yōu lí huò cǎi,chán chǎn yǒu lèi jūn shàng lù xià jiā zǒu。
善良无忧藜藿采,谗谄有类麏{上鹿下加}走。
sān nián zhí fǎ niàn shǎo xiū,wàn lǐ lì gōng tú bù xiǔ。
三年执法念少休,万里立功图不朽。
yáo zhī èr shí wǔ zhōu mín,jí rì chūn fēng sàn chún jiǔ。
遥知二十五州民,即日春风散醇酒。
lì jīng xiù fǔ zhǐ dōng hǎi,shì xǐ wén xīng bì nán dòu。
吏惊绣斧指东海,士喜文星避南斗。
yóu lái yán yún duō zhàng lì,shì chù huáng máo shǎo lín sǒu。
由来炎云多瘴疠,是处黄茅少林薮。
zì cóng yīng yīng xián mù zhì,bì fèi táng yīn dì wú chǒu。
自从英英贤牧至,蔽芾棠阴地无丑。
tóng nián xiāng féng dìng qīng gài,tòng yǐn hé fáng zàn rú shǒu。
同年相逢定倾盖,痛饮何妨暂濡首。
shū lái bù yòng chà méi huā,gòng shuō cāng shēng sū xī fǒu。
书来不用诧梅花,共说苍生苏息否。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章