中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

致斋监中夜与同官纵谈鬼神效宛陵先生体(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  致斋监中夜与同官纵谈鬼神效宛陵先生体拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

zhì zhāi jiān zhōng yè yǔ tóng guān zòng tán guǐ shén xiào wǎn líng xiān shēng tǐ

致斋监中夜与同官纵谈鬼神效宛陵先生体

wǔ kè wéi yī lú,yè yǔ qióng huàn guài。
五客围一炉,夜语穷幻怪。
huò kuā léi kě zhuó,huò xiào guǐ kě mài,huò chén hùn dùn chū,huò jí shì jiè huài,huò yán xiū luó zhàn,bǎi wàn qǐ yá zì。
或夸雷可斫,或笑鬼可卖,或陈混沌初,或及世界坏,或言修罗战,百万起睚眦。
yú tán zì sōu jué,suǒ chū zá xì dà,fēng yún duò pí zé,yōu kǎn kuī tiě xiè,qún hào qǐ gǔ jù,gū qì chū kōng xiè,yāo hú guān dú lóu,yǎn mèi nòng zī tài,kōng fú yì qiú,yè bàn chū qiè chuài。
余谈恣搜抉,所出杂细大,风云堕皮帻,幽坎窥铁械,群号起古聚,孤泣出空廨,妖狐冠髑髅,掩袂弄姿态,空*伏逸囚,夜半出窃嘬。
suī yún duō wén yì,pō fàn qǐ yǔ jiè。
虽云多闻益,颇犯绮语戒。
bù rú gū zhì zhī,tóu zhěn xiū kùn bèi。
不如姑置之,投枕休困惫。
míng dāng guà cí yī,pú pú chóu jí bài。
明当挂祠衣,仆仆愁亟拜。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章