中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

送王龟龄赴越州宗丞(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  送王龟龄赴越州宗丞拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

sòng wáng guī líng fù yuè zhōu zōng chéng

送王龟龄赴越州宗丞

cè fǔ hào jì běi,yī shí jù qí cái。
册府号冀北,一时聚奇材。
jiē wǒ suī mò zhì,shàng jí xiāng zhuī péi。
嗟我虽末至,尚及相追陪。
hú zǐ zhēn lǎo jì,yuán zhāng gài lóng méi。
胡子真老骥,元章盖龙媒。
ěr lái yàn míng jiāng,cù tà yóu jiǔ gāi。
尔来厌名韁,蹙踏游九垓。
wáng zǐ nǎi hàn xuè,yí shì xī jí lái。
王子乃汗血,疑是西极徕。
zhōng jīng guàn rì yuè,shēng míng zhèn péi yǐ。
忠精贯日月,声名震陪佁。
jūn wáng shì jùn gǔ,dé cǐ qī chǐ lái。
君王市骏骨,得此七尺騋。
mò yǐ tiān shān hé,zhù zhī huáng jīn tái。
秣以天山禾,贮之黄金台。
yù lēi xiù luó ān,yìng dài wén jǐn jiān。
玉勒绣罗鞍,映带文锦鞯。
wèi yán kāi dào lù,yì fù báo péng lái。
谓言开道路,亦复薄蓬莱。
qǐ guī chéng xiàng fǔ,lián yuè shū bǎi huí。
乞归丞相府,连月书百回。
dōng jiāo tái gōng xìng,xiào dù tāo jiāng léi。
东郊台公姓,笑渡涛江雷。
fèng shēn xìn měi yǐ,tǐ guó ān zài zāi。
奉身信美矣,体国安在哉。
dì jiā shí èr xián,hé cháng liè nú dài。
帝家十二闲,何尝列驽骀。
chí zi fù lì zhàng,lái guī wù pái huái。
迟子复立仗,来归勿徘徊。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章