中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

春夜读书(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  春夜读书拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

chūn yè dú shū

春夜读书

wǎng shì rú guān yù tài píng,qióng rén nà xǔ gòng gōng míng。
枉是儒冠遇太平,穷人那许共功名。
kū cháng bù bǎo sān shēng jì,hào shǒu yóu qīn èr chǐ qíng。
枯肠不饱三升稷,皓首犹亲二尺檠。
wàn shì yǐ wèi dāng qù kè,ài shū gèng fù wèi lái shēng。
万世已为当去客,爱书更付未来生。
yè lán fǔ jǐ chóu wú nài,qǐ shì lí lí dǒu bǐng qīng。
夜阑抚几愁无奈,起视离离斗柄倾。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章