中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

送光禄寺丞李德远得请奉祠(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  送光禄寺丞李德远得请奉祠拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

sòng guāng lù sì chéng lǐ dé yuǎn de qǐng fèng cí

送光禄寺丞李德远得请奉祠

jūn jiā lín chuān wǒ lú líng,liǎng jùn xiāng wàng yí xiāng qīn。
君家临川我庐陵,两郡相望宜相亲。
cháng ān chéng zhōng chū jié shòu,shí huī qiáo pàn hái bo lín。
长安城中初结绶,石灰桥畔还卜邻。
kòu mén wèn dào rì bù zú,gōu dēng zhào yè lùn xīn qǔ。
扣门问道日不足,篝灯照夜论心曲。
cùn tíng nà xǔ zhuàng hóng zhōng,bǒ biē shì jiāng suí jì lù。
寸莛那许撞洪钟,跛鳖逝将随骥騄。
wén jūn shàng shū kǔ qiú guī,jūn jīn qǐ shì dāng guī shí。
闻君上书苦求归,君今岂是当归时。
mǎn cháo liú jūn jūn bù gù,wǒ suī tàn xī hé néng wéi。
满朝留君君不顾,我虽叹息何能为。
mò pān yáng liǔ tāo jiāng àn,mò chàng yáng guān dòng qī duàn。
莫攀杨柳涛江岸,莫唱阳关动凄断。
xíng xíng dàn zhù jiā cān fàn,cháo luò fēng shēng láo jī lǎn。
行行但祝加餐饭,潮落风生牢击缆。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章