中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

夜读东京记(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  夜读东京记拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

yè dú dōng jīng jì

夜读东京记

hǎi dōng xiǎo hú gū fù mào,gǎn jù shén zhōu qiè míng hào fú yuán wàn lǐ sòng qián kūn,wǔ shí yī nián chóu wèi bào。
海东小胡辜覆冒,敢据神州窃名号幅员万里宋乾坤,五十一年雠未报。
huáng huáng yì zǔ zhōng tiān yè,dōng dōu shí zhái shén míng ào。
煌煌艺祖中天业,东都实宅神明隩。
jí jīn quǎn shǐ xué gōng diàn,ān dé máo tóu xià chú sǎo。
即今犬豕穴宫殿,安得旄头下除扫。
bǎo yù dà gōng jiǔ bù huò,chén zǐ yì gǎn wàng jù dào。
宝玉大弓久不获,臣子义敢忘巨盗。
jǐng líng tài miào wēi shén zài,běi xiāng tòng kū yóu kě gào。
景灵太庙威神在,北乡恸哭犹可告。
zhuàng shì fāng dāng qì qū mìng,shū shēng jù rěn kāi hé hǎo。
壮士方当弃躯命,书生讵忍开和好。
gū chén bái shǒu kùn xī nán,yǒu zhì bù shēn kōng zì dào。
孤臣白首困西南,有志不伸空自悼。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章