中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

汉宫春 初自南郑来成都作(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  汉宫春 初自南郑来成都作拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

hàn gōng chūn chū zì nán zhèng lái chéng dū zuò

汉宫春 初自南郑来成都作

yǔ jiàn diāo gōng,yì hū yīng gǔ lěi,jié hǔ píng chuān。chuī jiā mù guī yě zhàng,xuě yā qīng zhān。lín lí zuì mò,kàn lóng shé fēi luò mán jiān。rén wù xǔshī qíng jiāng lüè,yī shí cái qì chāo rán。
羽箭雕弓,忆呼鹰古垒,截虎平川。吹笳暮归野帐,雪压青毡。淋漓醉墨,看龙蛇飞落蛮笺。人误许、诗情将略,一时才气超然。
hé shì yòu zuò nán lái,kàn chóng yáng yào shì,yuán xī dēng shān?huā shí wàn rén lè chù,yī mào chuí biān。wén gē gǎn jiù,shàng shí shí liú tì zūn qián。jūn jì qǔfēng hóu shì zài。gōng míng bù xìn yóu tiān。
何事又作南来,看重阳药市,元夕灯山?花时万人乐处,欹帽垂鞭。闻歌感旧,尚时时流涕尊前。君记取、封侯事在。功名不信由天。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章