中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

书怀示子遹(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  书怀示子遹拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

shū huái shì zi yù

书怀示子遹

píng shēng shān lín jǐ liǎng jī,hé yì suí rén dài cháo zé!kǒu yán bào guó zhí wàng ěr,duàn jiǎn wéi zuò chén zhì xī。
平生山林几緉屐,何意随人戴朝帻!口言报国直妄耳,断简围坐晨至夕。
dào shān táng dōng zhí lú lěng,shǒu zhǒng shū huáng bàn chuāng bì。
道山堂东直庐冷,手种疏篁半窗碧。
dàn yú fēng bō qǐ píng dì,qǐ yǒu liàng fā néng bǔ yì。
但虞风波起平地,岂有亮发能补益。
chéng shū cháo zòu mù qǐng lǎo,rù ěr xìng miǎn fán yán zé。
成书朝奏暮请老,入耳幸免烦言啧。
dōng wàng gù shān bǎi yú lǐ,fù lǎo huān xīn lái jiē jī,bái yáng lǜ jiǔ zhēng xià dān,cháng dí yāo gǔ fēn rú zhī,tiáo tiáo méi shì guò lǔ xū,guān zhě suǒ zhì kōng xiàng mò。
东望故山百余里,父老欢忻来接迹,白羊绿酒争下担,长笛腰鼓纷如织,迢迢梅市过鲁墟,观者所至空巷陌。
ěr lái shēn yín yòu chūn jǐn,zhōu shì shì zhōng wéi sì bì。
尔来呻吟又春尽,周视室中惟四壁。
dàn lìng lì fàn cū chēng zhǔ,yóu shèng zhū mén cháng cù jí。
但令粝饭麤撑拄,犹胜朱门常踧踖。
xiǎo ér zhù wǒ lǐ gū xué,zhōng suì fú jǐ xīn rú shí。
小儿助我理孤学,终岁伏几心如石。
wèn kàn yǐn jiǔ yǒng lí sāo,hé sì fén xiāng duì zhōu yì?
问看饮酒咏离骚,何似焚香对周易?

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章