中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

若耶村老人(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  若耶村老人拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

ruò yé cūn lǎo rén

若耶村老人

xī wén ruò yé cūn,yì xiàng nǎi wù wài。
昔闻若耶村,意象乃物外。
pó rán qiān mò jiān,lái wǎng jǐ tái bèi。
皤然阡陌间,来往几鲐背。
wú lùn bǎi suì wēng,jiǎ zǐ shù zhì zài,wǒ lái qīn jiàn zhī,shū wèi chuò gēng lěi。
无论百岁翁,甲子数至再,我来亲见之,殊未辍耕耒。
nǎng shì yī yī yán,duō wén zá zhūn huì,huí tóu zhǐ dīng zhuàng,cǐ shì céng xuán bèi。
曩事一一言,多闻杂谆诲,回头指丁壮,此是曾玄辈。
yǒu wēng yòu guò wǒ,jiā yǒu sūn wǔ dài,zhǐ hū qǔ dǒu jiǔ,shān guǒ zá xì suì。
有翁又过我,家有孙五代,指呼取斗酒,山果杂细碎。
gù wǒ shǐ zhī nián,cán suō bù néng duì gōng wéi dà fù xíng,bù jué tóu zhàng bài。
顾我使之年,惭缩不能对;恭惟大父行,不觉投杖拜。
yǎng shēng wéi yī sè,cǐ zài wú shù nèi,wēng néng xìn jiàn zhī,chéng jiù nǎi ěr dà!wǒ jīn cái mào jí,ěr mù yǐ kuì kuì,cháng gēng suī yú huī,gǎn yǔ míng yuè pèi?
养生惟一啬,此在吾术内,翁能信践之,成就乃尔大!我今才耄及,耳目已愦愦,长庚虽余辉,敢与明月配?

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章