中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

三月二十七日夜醉中作(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  三月二十七日夜醉中作拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

sān yuè èr shí qī rì yè zuì zhōng zuò

三月二十七日夜醉中作

qián nián kuài jīng dōng hǎi shàng,bái làng rú shān jì háo zhuàng。
前年脍鲸东海上,白浪如山寄豪壮。
qù nián shè hǔ nán shān qiū,yè guī jí xuě mǎn diāo qiú。
去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘。
jīn nián cuī tuí zuì kān xiào,huá fà cāng yán xiū zì zhào。
今年摧颓最堪笑,华发苍颜羞自照。
shéi zhī dé jiǔ shàng néng kuáng,tuō mào xiàng rén shí dà jiào。
谁知得酒尚能狂,脱帽向人时大叫。
nì hú wèi miè xīn wèi píng,gū jiàn chuáng tóu kēng yǒu shēng。
逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。
pò yì mèng huí dēng yù sǐ,dǎ chuāng fēng yǔ zhèng sān gēng。
破驿梦回灯欲死,打窗风雨正三更。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章