中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

雨晴步至山亭欲遂游东村不果(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  雨晴步至山亭欲遂游东村不果拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

yǔ qíng bù zhì shān tíng yù suì yóu dōng cūn bù guǒ

雨晴步至山亭欲遂游东村不果

cūn lòu yuán wū tuí,suì wǎn fēng yǔ héng。
村陋垣屋颓,岁晚风雨横。
ní tú jué hái wǎng,cān zhōu yǎng shuāi bìng。
泥涂绝还往,餐粥养衰病。
yào náng zá shū juàn,bái fà mǎn qīng jìng。
药囊杂书卷,白发满清镜。
yī tà wò jiān xún,bù jiàn qiáng xià jìng。
一榻卧兼旬,不践墙下径。
wū què hū bào qíng,shuāng zhòng jié hóu zhèng。
乌鹊忽报晴,霜重节侯正。
yàn gōng dòng yàn chóu,pō dòng là jī xìng。
厌供冻砚愁,颇动蜡屐兴。
shān yíng kuài yuǎn tiào,sōng chuī qiè yōu tīng。
山楹快远眺,松吹惬幽听。
dì shòu yào miáo xī,yè tuō mù zhī jìn。
地瘦药苗稀,叶脱木枝劲。
dōng cūn wèi wèi yuǎn,jiǎo lì bù jì shèng。
东村未为远,脚力不济胜。
sān tàn rù jīng fēi,jiā fū xué sēng dìng。
三叹入荆扉,跏趺学僧定。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章