中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

有自蜀来者因感旧游作短歌(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  有自蜀来者因感旧游作短歌拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

yǒu zì shǔ lái zhě yīn gǎn jiù yóu zuò duǎn gē

有自蜀来者因感旧游作短歌

jǐn chéng rú hǎi xíng bù jí,mǎ jī chóng chóng chē gū jī。
锦城如海行不极,马迹重重车毂击。
jiā zhù chéng xī sān shí nián,wén shuō chéng dōng wèi zēng shí。
家住城西三十年,闻说城东未曾识。
kàn huā zǒu mǎ sù zhōng lù,jīng yuè jiǔ tú wú mì chù lù xiāng fēng nuǎn hǎi táng kāi,bì jī fāng zhōng tǎng xiāng yù。
看花走马宿中路,经月酒徒无觅处;露香风暖海棠开,碧鸡坊中倘相遇。
fàng wēng qiáo cuì bìn chéng sī,kōng yǒu xī yóu qiān shǒu shī。
放翁憔悴鬓成丝,空有西游千首诗。
jīn zhāo yǔ jì shàng wēi xiè,yì qì pō rú nián shào shí。
今朝雨霁上危榭,意气颇如年少时。
chí bēi yù zuò xiāo chóu jì,jiǔ wèi zhe rén chóu yǐ zuì bù chéng tí jù xiě yōu qíng,yī fú jiāo xiāo kōng jì lèi。
持杯欲作消愁计,酒未著人愁已醉;不成题句写幽情,一幅蛟绡空寄泪。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章