中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

陆务观病弥旬仆不知也佳篇谢邻里次韵自解(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  陆务观病弥旬仆不知也佳篇谢邻里次韵自解拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

lù wù guān bìng mí xún pū bù zhī yě jiā piān xiè lín lǐ cì yùn zì jiě

陆务观病弥旬仆不知也佳篇谢邻里次韵自解

bì hù shí rì yǔ,lù jū rú zuò fǎng。
闭户十日雨,陆居如坐舫。
wú shēn gù yǐ kùn,wèi shěng zi jí zhuàng。
吾身固已困,未省子疾状。
zuó cháo bài chuáng qián,bù mǐn zhǐ zì chuàng。
昨朝拜床前,不敏只自怆。
xiāo rán wéi mó jǐ,gāo xiè huán róng zhàng。
萧然维摩几,高谢桓荣帐。
shì shēn běn hé yǒu,gèng lǜ bù yǐ yàng。
是身本何有,更虑不已恙。
quán rén dòu jiān jiān,dà yǐng shuí wèng àng。
全人豆肩肩,大瘿谁甕盎。
zhì bēi shé zì qù,jìng ěr yǐ wèi liàng。
掷杯蛇自去,静耳蚁为谅。
nǎi zhī yuè zhǒu hòu,wèi miǎn xìn zhǐ shàng。
乃知阅肘后,未免信纸上。
dà zāi héng qì jī,jì cǐ yǔ qīng zhuàng。
大哉横气机,寄此语清壮。
wǒ suī wèn jí wǎn,kě yǐ wú chàng yàng。
我虽问疾晚,可以无怅怏。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章