中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

谒汉昭烈惠陵及诸葛公祠宇(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  谒汉昭烈惠陵及诸葛公祠宇拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

yè hàn zhāo liè huì líng jí zhū gě gōng cí yǔ

谒汉昭烈惠陵及诸葛公祠宇

yǔ zhǐ fēng yì háo,xuě zuò yún bù dòng。
雨止风益豪,雪作云不动。
qī liáng hàn líng miào,shuāi cǎo wò wēng zhòng。
凄凉汉陵庙,衰草卧翁仲。
huà jì kōng shēng yú,tǔ mǎ quē jī kòng。
画妓空笙竽,土马阙羁鞚。
rǎng wò huáng dú gēng,bǎi mì yōu niǎo lòng。
壤沃黄犊耕,柏密幽鸟哢。
shàng xiǎng zhōng wǔ gōng,shēn rèn shè jì zhòng。
尚想忠武公,身任社稷重。
zhěng zhěng wèi shàng yíng,qì yǐ wú qí yōng。
整整渭上营,气已无岐雍。
shǎo xū tiān yì dìng,pò zéi níng huàn zhòng。
少须天意定,破贼宁患众。
xīng wáng xìn yǒu shù,xīng yǔn shì kě tòng。
兴亡信有数,星陨事可痛。
líng biān sì wǔ jiā,máo zhú jū jiē dòng。
陵边四五家,茆竹居接栋。
shǒu jūn zhǐ shàng bó,pēi shú jiǔ míng wèng。
手皲纸上箔,醅熟酒鸣瓮。
suī jiē shēng lǐ wēi,yì zú huàn jī dòng。
虽嗟生理微,亦足逭饥冻。
liú gé gù xióng jié,yuè shì jūn yī mèng。
刘葛固雄杰,阅世均一梦。
lùn gāo cháng jìn yū,cái dà běn nán yòng。
论高常近迂,才大本难用。
jiǔ yuán bù kě zuò,zài bài lín fēng tòng。
九原不可作,再拜临风恸。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章