中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 岑参 正文

北庭西郊候封大夫受降回军献上(岑参)拼音版、注音及读音

岑参

  北庭西郊候封大夫受降回军献上拼音版、注音及读音:

文学家:岑参

běi tíng xī jiāo hòu fēng dài fū shòu xiáng huí jūn xiàn shàng

北庭西郊候封大夫受降回军献上

hú dì mù xu měi,lún tái zhēng mǎ féi。
胡地苜蓿美,轮台征马肥。
dài fū tǎo xiōng nú,qián yuè xī chū shī。
大夫讨匈奴,前月西出师。
jiǎ bīng wèi dé zhàn,jiàng lǔ lái rú guī。
甲兵未得战,降虏来如归。
tuó tuó hé lián lián,qióng zhàng yì lěi lěi。
橐驼何连连,穹帐亦累累。
yīn shān fēng huǒ miè,jiàn shuǐ yǔ shū xī。
阴山烽火灭,剑水羽书稀。
què xiào huò piáo yáo,qū qū tú ěr wèi。
却笑霍嫖姚,区区徒尔为。
xī jiāo hòu zhōng jūn,píng shā xuán luò huī。
西郊候中军,平沙悬落晖。
yì mǎ cóng xī lái,shuāng jié jiā lù chí。
驿马从西来,双节夹路驰。
xǐ què pěng jīn yìn,jiāo lóng pán huà qí。
喜鹊捧金印,蛟龙盘画旗。
rú gōng wèi sì shí,fù guì néng jí shí。
如公未四十,富贵能及时。
zhí shàng pái qīng yún,bàng kàn jí ruò fēi。
直上排青云,傍看疾若飞。
qián nián zhǎn lóu lán,qù suì píng yuè zhī。
前年斩楼兰,去岁平月支。
tiān zǐ rì shū chǒng,cháo tíng fāng jiàn tuī。
天子日殊宠,朝廷方见推。
hé xìng yī shū shēng,hū méng guó shì zhī。
何幸一书生,忽蒙国士知。
cè shēn zuǒ róng mù,liǎn rèn shì biān chuí。
侧身佐戎幕,敛衽事边陲。
zì zhú dìng yuǎn hóu,yì zhe duǎn hòu yī。
自逐定远侯,亦著短后衣。
jìn lái néng zǒu mǎ,bù ruò bīng zhōu ér。
近来能走马,不弱并州儿。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章