中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 贯休 正文

避地毗陵,寒月上孙徽使君兼寄东阳王使君三首(贯休)拼音版、注音及读音

贯休

  避地毗陵,寒月上孙徽使君兼寄东阳王使君三首拼音版、注音及读音:

文学家:贯休

bì dì pí líng, hán yuè shàng sūn huī shǐ jūn jiān jì dōng yáng wáng shǐ jūn sān shǒu

避地毗陵,寒月上孙徽使君兼寄东阳王使君三首

yí dào pí líng xīn gèng láo,lěng yín xián bù yōng yún páo。qǐ yuán sī miào chén āi shǎo,
一到毗陵心更劳,冷吟闲步拥云袍。岂缘思妙尘埃少,
zì shì fēng qīng wù tài gāo。yě sè shū huáng lián chǔ diān,gù shān qí bì gé hé qiáo。
自是风清物态高。野色疏黄连楚甸,故山奇碧隔河桥。
zhōng xū yú gǔ zhōng ān zhì,bú shì rén jiān hǎo yǔ máo。
终须愚谷中安致,不是人间好羽毛。
cháng yì shuāng xī bā yǒng qián,jiǎng shī lùn dào jiē qīng xián。wén qī bái fèng zhēn nán jí,
常忆双溪八咏前,讲诗论道接清贤。文欺白凤真难及,
yào niǎn hóng qú qǐ ǒu rán。huā shī ruì yān zhān yù qìng,lián chuí yōu niǎo zhuó tái qián。
药撚红蕖岂偶然。花湿瑞烟粘玉磬,帘垂幽鸟啄苔钱。
zì lián bú shì yōu yōu zhě,yín jué zhēn fēng èr shí nián。
自怜不是悠悠者,吟嚼真风二十年。
léi chē yǔ dī jiē shēng,jì mò fén xiāng dú bì jiōng。jǐn xiù wén zhāng wú lù dá,
□雷车雨滴阶声,寂寞焚香独闭扃。锦绣文章无路达,
kù rú gē yǒng gé qiáng tīng。sōng shēng lěng jìn chá xuān bì,tái diǎn kuáng tūn nà xiàn qīng。
袴襦歌咏隔墙听。松声冷浸茶轩碧,苔点狂吞纳线青。
wéi yǒu gū gāo jiāng tài shǒu,bù wàng bìng kè zài chán líng。
唯有孤高江太守,不忘病客在禅灵。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章